Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
vloeistof van boven te verwarmen. Als wij een kolfje met water op
de gewone wijze verwarmen door er eene lamp onder te plaatsen,
wordt de temperatuur in alle deelen van de vloeistof tamelijk gelijk-
matig verhoogd. Waaraan dit verschil is toe te schrijven, kan ons
uit het voorgaande duidelijk worden. Het water, dat verwarmd
wordt, zet zich uit; zijn soortelijk gewicht vermindert. Bevindt het
zich in de onderste lagen van de vloeistof, dan zal het naar boven
rijzen, om plaats te maken voor de minder verwarmde gedeelten
der vloeistof. Is het daarentegen aan de oppervlakte, dan zal het
zich niet naar beneden kunnen bewegen.
2908«" Proef Men vult eene groote kolf voor twee derden met
water, brengt er eenig fijn poeder van colophonium in en verwarmt
de kolf met de spirituslamp.
Men ziet het poeder van colophonium , dat op den bodem ge-
zonken was, boven de verwarmde plaats in de hoogte rijzen, en,
in de hoogere lagen gekomen, ter zijde weder neerdalen. Dus ont-
staan er in eene vloeistof, die van onder verwarmd wordt, opstij-
gende stroomen warm water, neerdalende stroomen koud water.
Gassen zetten zich bij verwarming veel sterker uit dan vloeistoffen;
hun soortelijk gewicht verandert dus bij verwarming nog veel meer.
Daarom zal warme lucht met groote snelheid naar boven stijgen,
totdat zij hare warmte heeft afgegeven aan de koudere luchtdeeltjes,
die zij op haren weg ont-
moet. Boven eene vlam
bevindt zich altijd een
opstijgende luchtstroom.
agiBte Proef. Men
vult een fleschje met
sterk zoutzuur, een ander
fleschje met ammonia,
en verbindt de fleschjes
op zoodanige wijze met
elkander en met gasge-
leidingsbuisjes, dat men
eenen zelfden lucht-
stroom eerst door het
1'ig. 47. zoutzuur, daarna door
de ammonia kan blazen. (Zie fig. 47.) Bij het verlaten van de am-