Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
mede naar boven. Vult men eenen grooten ballon, die van eene lichte
stof gemaakt is, met waterstof, dan kan deze bij haar opstijgen, behalve
den ballon, nog een zwaar schuitje met zich voeren (Luchtballons).
Bij de vloeistoffen zagen wij, dat sommige zich met elkander
mengen, andere daarentegen niet. Het water vormt een gelijkmatig
mengsel met den alcohol, wiens soortelijk gewicht veel kleiner is
dan de eenheid, en uit dit mengsel bezinkt het water in het geheel
niet. Daarentegen kan het water zich niet met terpentijnolie ver-
mengen. Schudt men deze twee vloeistoffen in eene flesch, dan
verkrijgt men eene melkachtige vloeistof, waaruit zich bij het staan
het water op den bodem, de terpentijnolie aan de oppervlakte
afscheidt. De gassen kunnen alle met elkander gemengd worden
evenals alcohol en water. Onze dampkring bevat drie gassen: het
koolzuur, waarvan het soortelijk gewicht bij o° en 76 centimeter
drukking 0.001977 bedraagt; de zuurstof, waarvan het soortelijk
gewicht onder dezelfde omstandigheden 0.00143 beloopt en de
stikstof, wier soortelijk gewicht onder dezelfde omstandigheden
0.001255 is. Daarenboven bevat de dampkring nog waterdamp,
wiens soortelijk gewicht nog kleiner is. Men vindt nu in de hoogere
lagen van den dampkring het zware koolzuur tot hetzelfde bedrag
als aan de aardoppervlakte. Evenzoo is het met de andere bestand-
deelen; de lucht heeft op duizenden meters hoogte dezelfde samen-
stelling als aan de oppervlakte der aarde. Wel gaat het koolzuur
in de lucht gemakkelijker naar beneden dan naar boven (zie blz. 80).
Maar laat men een cylinderglas met koolzuur openstaan, dan vindt
men na eenige uren, dat het koolzuur zich met de lucht van het
vertrek vermengd heeft. Evenzoo zal ook de waterstof uit een open
cylinderglas ontsnappen, zoowel wanneer de opening van het glas
naar boven, als wanneer zij naar beneden gekeerd is. Alleen duurt
het in het laatste geval veel langer, voordat de waterstof zich
met de omringende lucht vermengd heeft.
76. VERSPREIDING DER WARMTE IN VLOEISTOFFEN
EN GASSEN.
Toen wij bij de 131®'® Proef (zie blz. 64) het bewijs leverden,
dat het water de warmte zeer slecht geleidt, was het noodig de