Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
de gewone drukking van den dampkring eenen liter ruimte inneemt,
beslaat eene ruimte van twee liter, als de uitwendige drukking tot oj)
de helft verminderd is. Maar die twee liter lucht wegen nog juist
evenveel als de liter lucht, die onder de dubbele drukking in de
blaas aanwezig was. Bijgevolg weegt een liter lucht, waarvan de
spanning 38 centimeter bedraagt, slechts half zooveel als een liter
lucht, die eene spanning heeft van 76 centimeter.
Onderwerpt men dus eene luchtmassa aan eene twee maal grootere
drukking, dan wordt haar gewicht per liter twee maal grooter. Op
dezelfde wijze als bij de voorgaande redeneering kan men uit de wet
van Boyle het volgende afleiden:
Wordt de drukking op eene luchtmassa eenige malen grooter of
kleiner, dan wordt het gewicht van eiken liter dezer luchtmassa
evenveel malen grooter of kleiner.
Wanneer wij nu willen opgeven, hoeveel een liter lucht weegt,
dan moeten wij er natuurlijk bijvoegen, onder welke drukking de
lucht zich bevond, of, wat op hetzelfde neerkomt, hoe groot hare
spanning was. Een liter dampkringslucht weegt bijv. bij eenen lagen
barometerstand minder dan bij eenen hoogen. Daarenboven hebben
wij vroeger gezien (zie de 74»'® Proef), dat de lucht zich bij ver-
warming sterk uitzet. Verwarmt men eenen liter lucht van 0° tot
273' in eene ruimte met beweeglijke wanden, eene elastieke blaas
bijv., dan zet die lucht zich zoozeer uit, dat zij bij 273° eene ruimte
van twee liter inneemt, als de uitwendige drukking onveranderd is
gebleven. Dus weegt een liter lucht van 273° maar half zooveel als
een liter lucht van 0°, die dezelfde spanning heeft. Bij het opgeven
van het gewicht van eenen liter lucht moeten wij dus vermelden,
onder welke drukking de lucht zich bevond en welke hare temperatuur
was. Bepaalt men bij de 279»'® Proef het gewicht van eenen liter
droge lucht van 0°, bij eene drukking van 76 centimeter, dan vindt
men dat dit gewicht 1.293 gram bedraagt.
Het soortelijk gewicht der lucht is dus zeer gering; want een liter
water weegt bij 4° 1000 gram; en dus is het soortelijk gewicht van
lucht bij 0° en 76 centimeter drukking = 0.001293 ofon-
1000
geveer ^ (zie blz. 137).
773
Zal het gewicht van eenen liter lucht van too° en 76 centimeter