Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
der luchtzuil kunnen berekenen, die boven eiken vierkanten meter
van de aardoppervlakte staat ? Beschrijf de proef van Torricelli. Hoe
hoog zou de vloeistofzuil in de buis van Torricelli zijn, als men,
in plaats van kwik, glycerine gebruikte, wier soortelijk gewicht 1.27
is? Wat is een barometer? Is de stand van den barometer onveran-
derlijk ? Welke verandering in de dampkringsdrukking doet den
barometer dalen ? Zou de barometer op hooge bergen even hoog staan
als aan het strand der zee? Zou men, in plaats van kwik, ook wel
alcohol in den barometer kunnen gebruiken ? Is er even groot bezwaar
tegen het gebruik van thermometers, die met alcohol gevuld zijn,
als tegen barometers, die dezelfde vloeistof bevatten? Wat zegt de
wet van Boyle ? Beschrijf eens nauwkeurig de samenstelling van eene
luchtpomp, en geef eene verklaring van hare werking. Welk gedeelte
van de lucht in den ontvanger zal men bij iederen zuigerslag weg-
nemen, als het volumen van de pompbuis half zoo groot is als het
volumen van den ontvanger? Tot hoe ver zou men met zulk eene
luchtpomp de lucht in den ontvanger kunnen verdunnen: a na drie
slagen, d na vijf slagen ? Kunt gij ook zeggen, waarom men met de
luchtpomp nooit al de lucht uit den ontvanger kan wegnemen ? Hoe
zoudt gij het wel aanleggen om eenen ballon volkomen luchtledig
te maken ? Geef eene nauwkeurige beschrijving van de gewone zuig-
pomp en verklaar hare werking. Hoe groot mag bij eene zuigpomp
de loodrechte afstand tusschen den waterspiegel in den waterbak en
den hoogsten stand van den zuiger zijn, en waarom mag die afstand
niet grooter genomen worden?