Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
a en b met den vinger, dompelt a in het hooger staande vat A
en laat de opening van b wat lager dan die van a boven het ledige
vat B uitkomen. Daarna neemt men de vinger
van de openingen weg.
Men ziet eenen waterstraal door actnb naar
B vloeien (zie fig. 45). Brengt men de opening
i van b meer naar beneden, dan wordt de
stroom sterker; brengt men haar naar boven,
dan wordt hij zwakker. Komt i op gelijke
hoogte als de waterspiegel in A, dan houdt
de stroom op en wordt i nog hooger gebracht,
dan gaat de stroom in tegengestelde richting.
De in fig.
45 afgebeelde
toestel is een
eenvoudig
model van
den hevel,
waarvan men
zich bedient
om vloeistof-
fen uit het
eene vat naar
Fig. 44. het andere te
verplaatsen. Zijne werking is uit
het voorgaande gemakkelijk te ver-
klaren , als men zich rekenschap
geeft van de drukking, die van
rechts en links op een schijfje
water in h wordt uitgeoefend. Ten-
gevolge van zijne verbinding met
A wordt het naar rechts gedreven -'S-
met eene drukking, die zooveel minder is dan de dampkringsdruk-
king als het gewicht van eene kolom water, die de doorsnede van
het schijfje tot grondvlak en den vertikalen afstand tusschen d en h
tot hoogte heeft. Maar ten gevolge van zijne verbinding met b
wordt het naar links gedrukt met eene drukking, gelijk aan de
dampkringsdrukking, verminderd met het gewicht eener waterkolom ,