Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
175
is aangekomen, is het grootste gedeelte van de lucht uit de pomp-
buis door de klep a ontweken, en de klep a valt dicht. Haalt men
nu den zuiger weder in de hoogte, dan wordt de lucht in de pomp-
buis verdund, üaar hare spanning dus geringer is dan de damp-
kringsdrukking, blijft de klep a gesloten. Zoodra de spanning der
lucht in de pompbuis kleiner is geworden dan de spanning der
lucht in de zuigbuis, opent zich de klep b, en uit de zuigbuis
stroomt lucht in de pompbuis. De spanning der lucht in de zuig-
buis moet dus opnieuw verminderen en het water moet in de zuig-
buis stijgen.
Na eenige slagen komt het water in de pompbuis en daarna
boven den zuiger, wanneer de zuigbuis ten minste niet langer is
dan de kolom water, die met de dampkringsdrukking evenwicht
maakt. Nadat de zuiger eenmaal door water bedekt is, wordt er
bij elke dalende beweging water door de
klep a doorgelaten; bij elke stijgende be-
weging wordt dit water met den zuiger naar
boven gebracht en door eene zijdelingsche
buis naar buiten gevoerd.
Tot de zuigpompen behooren onze gewone
huispompen, wier inrichting genoegzaam
uit de hierbij gevoegde fig. 43 blijkt.
De zuig- en perspomp (zie fig. 44) ver-
schilt van de zuigpomp, doordien de zuiger
a geen klep heeft maar massief is, en de
pompbuis in verbinding staat met eene
zijdehngsche buis b, die door eene klep c
kan gesloten worden. Uit de figuur blijkt
dit, als de zuiger a naar boven gaat, de
klep ƒ zich openen en de klep c zich slui-
ten moet. Gaat a naar beneden dan sluit
ƒ en opent c zich. Zoo wordt bij het rijzen
van den zuiger het water uit den waterbak
opgezogen en bij zijne daling het water in
een zijbuis b opgeperst.
. " - ^ 289«'» proef Men verbindt de twee glazen
buizen a en b (zie fig. 45) door eene elastieke
buis <r en vult a b en c met water. Nu sluit men de uiteinden van