Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
De zuigpomp bestaat uit verschillende deelen , de pompbuis H,
waarin eene houten, met leder bekleede schrijf, de zuiger B, op
en neer kan worden bewogen; de nauwere
zuigbuis C, die in den waterbak D uit-
komt. De zuiger, die in de pompbuis moet
sluiten, is doorboord, en de opening wordt
gesloten door eene klep a, die naar boven
opengaat. Eene andere klep b, die eveneens
naar boven opengaat, sluit de opening,
waarmede de zuigbuis in de pompbuis uit-
komt. De zuiger is van boven verbonden
met eene ijzeren staaf, de zuigerstang c,
die op en neer kan bewogen worden.
Laat nu, als men begint te pompen, de
zuiger B op den bodem van de pompbuis
rusten. Trekt men den zuiger omhoog, dan
wordt de lucht onder den zuiger verdund,
en hare spanning vermindert. De klep a
blijft bij de opwaartsche beweging gesloten.
De lucht in de zuigbuis, wier spanning
volgens de figuur gelijk is aan de drukking
van de buitenlucht, licht de klep b op en
komt gedeeltelijk in de pompbuis. Hare
spanning vermindert, omdat zij zich over
eene grootere ruimte verspreidt. Tengevolge daarvan wordt het
evenwicht van het water p den waterbak verbroken. Terwijl toch
op de oppervlakte vaiï het water in den bak de drukking van den
dampkring werkt, is de drukking op het water in de zuigbuis klei-
ner geworden dan de dampkringsdrukking. Dus moet het water in
de zuigbuis stijgen, totdat het evenwicht hersteld is. De stijgende
beweging van het water in de zuigbuis duurt voort, totdat de zuiger
zijnen hoogsten stand bereikt heeft. Zoodra de zuiger tot rust geko-
men is, valt de klep b dicht. Laat men nu den zuiger dalen, dan
wordt de lucht in de pompbuis samengedrukt; hare spanning ver-
meerdert. De klep b blijft dus bij de dalende beweging van den
zuiger voortdurend gesloten, maar daarentegen opent zich de klep
a, zoodra de spanning van de lucht in de pompbuis de dampkrings-
drukking overtreft. Als de zuiger op den bodem van de pompbuis
'ig. 42.