Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
De dampkring drukt met gelijke kracht naar alle richtingen.
Elk voorwerp, dat zich in de lucht bevindt, wordt dus in ieder
punt van zijne oppervlakte door de lucht gedrukt. Xu zien wij echter
de lucht, die in eene elastieke blaas is opgesloten, volstrekt niet
samengedrukt worden. Dus moet de lucht, die in de blaas is, tegen
haren binnenwand juist even sterk drukken als de omgevende lucht
tegen haren buitenwand. Was toch de laatste drukking sterker, dan
zou de lucht in de blaas worden samengedrukt; was de druking van
/Ie lucht in de blaas sterker, dan zou de blaas moeten uitgezet worden.
Reeds vroeger is ons door de aBi^te Proef gebleken, dat dit laatste
werkelijk geschiedt, zoodra men de drukking van de omringende
lucht vermindert door de blaas onder den ontvanger der luchtpomp
te brengen en de lucht weg te pompen.
Men kan nu de kracht, waarmede eene ingesloten hoeveelheid
lucht tegen haren wand drukt, ook wel de drukking van die lucht
noemen. Dikwijls noemt men haar echter de spanning of de span-
kracht van die lucht.
De spanning van de Iticht, die aanwezig is in eene elastieke
blaas, welke aan de dampkringsdrukking is blootgesteld, is gelijk
aan de drukking van den dampkring.
Dit verklaart ons, waarom wij niets bemerken van de aanzienlijke
drukking, die op ons eigen lichaam door den dampkring wordt uit-
geoefend. Iedere vierkante centimeter van de oppervlakte van ons
lichaam wordt gedrukt door een gewicht van iets meer dan een ki-
logram (zie de 284"'® Proef); iedere vierkante decimeter door een
gewicht van meer dan 100 kilogram. Maar de lucht, die zich in
ons lichaam bevindt, oefent eene spanning of drukking uit, die juist
even groot is, zoodat wij de uitwendige drukking evenmin bemerken
als de inwendige.
73. WET VAX BOYLE. WERKING VAN DE
LUCHTPOMP.
Bij de 280''® Proef, die men gemakkelijk kan herhalen, is ons
reeds gebleken, dat de lucht samengedrukt wordt, wanneer de uit-
wendige drukking vermeerdert, en zich uitzet, wanneer de drukking
vermindert. Nauwkeuriger proeven leeren, dat het volumen van eene