Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
ledige buis niet zoo hoog staan, als zulks in lagere streken het geval
is. Dit heeft men ook werkelijk gevonden. Het kwik staat des te lager
in de buis van Torricelli, naarmate men in hoogere streken van den
dampkring komt. Maar men moet vrij hoog stijgen, voordat de ver-
andering duidelijk zichtbaar wordt.
De toestel, die bij de Proef gebruikt is, vormt het hoofd-
bestanddeel van den barometer. Een barometer is een werktuig, dat
gebruikt wordt om de drukking van den dampkring te meten. Bij
den barometer heeft men langs de buis, waarin zich het kwik be-
vindt, eene verdeelde schaal aangebracht, waardoor het aflezen van
de hoogte der kwikkolom gemakkelijker wordt. Uit de aanwijzingen
van den barometer blijkt, dat de luchtdrukking op eene en dezelfde
plaats niet altijd even groot is. In streken, waar de bodem niet veel
hooger ligt dan de oppervlakte der zee, daalt de barometer hoogstens
drie centimeter onder de 76, dus tot 73 centimeter, en rijst hoogstens
tot 78 centimeter. Wijst de barometer bijv. 76 centimeter, dan zegt
men, dat de dampkring eene drukking van 76 centimeter uitoefent,
dat wil zeggen, dat hij op iedere oppervlakte even sterk drukt, als
eene kwikzuil van 76 centimeter hoogte doen zou.
72. GELIJKHEID DER LUCHTDRUKKING IN VER-
SCHILLENDE RICHTINGEN.
2858'® Proef. Men drukt den zuiger van de luchtpomp tot op
zekere diepte in de pompbuis en stelt vervolgens de kraan op zoo-
danige wijze, dat de lucht in de pompbuis geheel van de buitenlucht
is afgesloten. Den ontvanger kan men bij deze proef verwijderen.
Men trekt den zuiger in de pompbuis naar boven en laat hem daarna
los. Er is inspanning noodig om den zuiger naar boven te brengen,
en als men hem loslaat, beweegt hij zich van zelf weder naar bene-
den. Men herhaalt deze proef verscheidene malen, terwijl men aan
de pompbuis telkens eene andere stelling geeft.
Welke stelling men ook aan de ^pompbuis geeft, steeds zal de
zuiger met dezelfde kracht naar binnen worden gedrukt, zoodra
hij wordt losgelaten. Hij wordt zoowel van boven naar beneden,
als van beneden naar boven, van links naar rechts, als van rechts
7iaar links gedreven.