Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
Fig. 37.
naai CE kan de ontvanger in gemeenschap gesteld worden met eenen
metalen hollen cylinder E, waarin eene houten schijf, de zuiger F,
op en neer kan worden bewogen. De schijf F is met leder omkleed,
dat met olie doortrokken is, zoodat zij nauwkeurig sluit in den hol-
len cylinder E, dien men de
pompbuis noemt. In het ka-
naal CE is eene kraan k
aangebracht, die men met
de hand op verschillende
wijze kan stellen, zooals in
Fig. 36 duidelijk zichtbaar
is. Stelt men de kraan in
den stand, die in Fig. 37 is
afgebeeld, dan is de lucht in
den ontvanger in gemeen-
schap met de lucht in de
pompbuis; draait men de
kraan, zoodat zij in den stand komt, die in Fig. 38 is afgebeeld,
dan is de lucht in de pompbuis niet meer in gemeenschap met die
in den ontvanger, maar wel met de buitenlucht. Verder ziet men
uit de figuren, dat men de
kraan ook zoo stellen kan, dat C
de lucht in de pompbuis noch
met den ontvanger noch met
de buitenlucht in verbinding
is. Eindelijk bevindt zich nog
in den metalen standaard bo-
ven de kraan eene stop S,
waardoor men het kanaal CE
naar verkiezing van de lucht
kan afsluiten of met de lucht
in gemeenschap brengen.
Met behulp van de luchtpomp kunnen wij nu te weten komen, hoe
groot het gewicht is van eene bepaalde maat lucht. Reeds vroeger
is ons gebleken, dat een liter waterstof omstreeks 1.2 gram minder,
een liter koolzuur omstreeks 0.7 gram meer weegt dan een Uter lucht
(zie de 152«® en de 200''»® Proef). Wij weten dus door deze proe-
ven, dat ook gassen gewicht hebben, doch het ontbrak ons tot nu
SPBUYT, Leiddraad. 2e druk. ! 1
Fig. 38.