Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
hout zal boven die vloeistof uitsteken, welk deel er van zal onder-
gedompeld zijn? Wat zal men zien als men eenen droppel raapolie
in de genoemde vloeistof brengt; zal hij dalen of rijzen ? De bij de
274®'® Proef gebruikte glaspeer verloor in water 25 gram van haar
gewicht, in terpentijnolie 21.5 gram, in eenen slappen spiritus 33 gram.
Bereken hieruit het volumen der glaspeer en de soortelijke gewichten
van de terpentijnolie en den spiritus. In plaats van den in fig. 35 af-
gebeelden areometer met schaal van Baumé gebruikt men er gewoon-
lijk twee, eene voor vloeistoffen, die lichter, eene voor vloeistoffen,
die zwaarder dan water zijn. Op de daarbij gebruikte schalen zet
men ook het nulpunt op die plaats der buis C, waartoe de areome-
ter in water zinkt. Maar men kiest de zwaarte van den areometer
zoo, dat dit nulpunt in 't eene geval aan het boveneind, in 'tandere
geval aan het ondereind van C ligt. Waar moet moet men het plaat-
sen bij den areometer voor zware vloeistoffen? Waar bij dien voor
voor lichte?