Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
De voluniens van het water, den brandspiritus en de zoutoplossing,
die achtereenvolgens bij deze proef verplaatst worden, zijn natuurlijk
gelijk aan de volumens van het gedeelte van den areometer, dat
door de onderzochte vloeistof bedekt wordt. Kende men het volumen
van dat ondergedompelde gedeelte, dan zou het gemakkelijk zijn de
soortelijke gewichten van den spiritus en de zoutoplossing te bere-
kenen. Hoe zou men dat doen?
Bij sommige areometers, die naar hun uitvinder areometers van
Gay-Lussac genoemd worden, zijn deze volumens door cijfers op de
buis C aangegeven. Zulk een areometer daalt in water tot een punt,
op de schaal door loo aangegeven, in de verzadigde zoutoplossing
tot 83.3; d. w. z. de volumens van de verzadigde zoutoplossing en
van water, die even zwaar zijn als de areometer, verhouden zich
als 100 : 83.3 en derhalve de soortelijke gewichten als 83.3 : 100 of
als i : 1.2.
Wanneer een handelaar of fabrikant eenen areometer gebruikt om de
sterkte der oplossingen van verschillende stoffen te bepalen, dan hecht
hij natuurlijk niet veel waarde aan de kennis van het soortelijk ge-
wicht dezer vloeistoffen. Het is hem voldoende als zijn instrument
hem aangeeft, hoe sterk de onderzochte oplossing is. Bij de areo-
meters, voor dit doel vervaardigd en dikwijls vochtwegers g^rvsast^A,
is op de buis C. gewoonlijk de zoogenaamde schaal van Baunié ge-
plaatst. Daarbij is het punt, waartoe de areometer in eene oplossing
van I deel keukenzout in 9 deelen water zinkt, met o, het punt,
waartoe hij in water daalt, met 10 gemerkt; de tusschenruimte in
10 gehjke deelen verdeeld, en de verdeeling boven de 10 en onder
de O graden op dezelfde wijze voortgezet (zie fig. 35).
De cijfers op deze vochtwegers geven dus noch het ondergedom-
pelde volumen, noch het soortelijk gewicht der vloeistof De gebrui-
ker moet in het bezit zijn van eene tabel, waarop hij zien kan, hoe
sterk de oplossingen van bepaalde stoffen zijn, als de areometer
daarin tot een zeker aantal graden Baumé boven of onder nul zinkt.
(Areometers voor zware en lichte vochten. Zoutwegers. Melkwegers.
Alcoholwegers.)