Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
het water drukt, beweegt zich zeiven en zijne schuit. Is het voor-
werp, waartegen men drukt, even beweeglijk als de onderlaag,
waarop men geplaatst is, dan bewegen zich zoowel het gedrukte
voorwerp als de onderlaag, maar in tegengestelde richting. Bij het
roeien bijv. wordt zoowel het water bewogen als het bootje, waarin
zich de persoon bevindt, die de drukking uitoefent. Evenzoo druk-
ken wij ook bij het zwemmen het water achteruit en ons eigen li-
chaam vooruit.
69. AREOMETERS.
B
Daar het gebruik der balans in sommige gevallen te lastig of te
tijdroovend zou zijrf, heeft men ter bepaling van het soortelijk ge-
wicht werktuigen gemaakt, waardoor men zonder ba-
lans de gezochte gewichtsverhouding vinden kan. Zij
zijn bekend onder den naam van areometers.
De areometer van Nicholson (zie fig. 34) bestaat uit
een hollen cyÜnder C, die aan beide zijden toegespitst
en gevernist is. Aan de eene zijde van den cylinder
is een dun staafje bevestigd, waarop een streepje B
is aangebracht en dat van boven een plaatje A draagt.
Aan het andere einde loojJt de cylinder uit in een kor-
ter staafje, waaraan een metalen bakje D gehangen is,
dat des verkiezende ook met de bolle zijde naar boven
kan geplaatst worden.
277ste Proef Om met dezen areometer het soortelijk
gewicht van een vast lichaam, bijv. van marmer te be-
palen, dompelt men hem in water en zet zooveel ge-
wichten op de schaal A, dat hij tot aan het streepje B
in de vloeistof zinkt. Laat hiervoor bijv. 40 gram noodig
zijn. Nu legt men een stuk marmer, dat minder dan
40 gram wegen moet, in de plaats der gewichten, en
bepaalt hoeveel gewicht bijgevoegd moet worden om
den areometer weder tot het streepje B te doen zinken.
Laat dit bijv. 31.9 gram zijn. Dan is het duidelijk dat het stuk mar-
mer 8.1 gram weegt. Nu neemt men het marmer van de plaat A en
legt het in het bakje D. Het evenwicht is verbroken. De areometer
D
Fig. 34.