Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
een even groot volumen water, en die men daarna gesloten heeft.
De busjes moeten even groot zijn, maar een duidelijk verschil in
gewicht vertoonen.
Men hangt nu een der busjes met eenen dunnen draad aan den
eenen arm der balans, en brengt de balans in evenwicht door op
de schaal, die aan den anderen arm der balans hangt, gewichten te
plaatsen. Daarna laat men het busje in een groot bekerglas met water
dompelen. Het evenwicht wordt verbroken, en de arm der balans,
waaraan de schaal met gewichten hangt, gaat naar beneden. Men
neemt nu zooveel gewicht van de schaal, dat het evenwicht weder
hersteld wordt, en teekent aan, hoeveel gewicht men heeft moeten
wegnemen. Het koperen busje moet nog altijd geheel onder water
gedompeld blijven, al.; het evenwicht hersteld is.
Daarna herhaalt men dezelfde proef
met het andere busje.
2708'® Proef Men plaatst een der bus-
jes in een koperen emmertje, dat met
een hengsel voorzien is, en waarin het
volkomen past. Men hangt het emmertje
met het busje er in aan den eenen arm
der balans en legt op de schaal, die aan
den anderen arm hangt, zooveel gewicht,
dat de balans in evenwicht is. Daarna
hangt men het busje B onder het emmer-
tje A (zie fig. 32) en laat het busje ge-
heel onder water dompelen. Het even-
wicht is natuurlijk verbroken. Om het te
herstellen giet men voorzichtig water in
het emmertje; het evenwicht is hersteld,
zoodra het emmertje vol is.
Daarna herhaalt men de proef met het
andere busje; de uitkomst is dezelfde.
De drukking, waarmede een onder-
gedompeld lichaam naar boven wordt
gedreven, hangt 7iiet af van zijtt soor-
telijk gewicht, maar uitsluitend vati
zijne grootte.
Elk lichaam, dat in eene vloeistof ondergedompeld is, wordt naar
I ii;. ■■'2.