Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
kolom vormt zij in de buizen of in het cylinderglas, wanneer de
evenwichtstoestand bereikt is.
Vraagstuk. Laat de caoutchouc-buis bij de 2678'® Proef met water
gevuld zijn, de eene glazen buis met water, de andere met water en
terpentijnolie. Laat verder de loodrechte afstand tusschen de water-
spiegels in de twee buizen 20 centimeter bedragen. Dan zal de druk-
king per vierkanten centimeter in de met water gevulde buis op 20
centimeter diepte gelijk zijn aan het gewicht van 20 CC. water of
20 gram. Het water, dat in de andere buis in hetzelfde horizontale
vlak ligt, is uitsluitend door terpentijnolie bedekt. Hoe hoog zal de
laag terpentijnolie in deze buis zijn?
Die laag terpentijnolie moet op de scheidingsvlakte van water en
terpentijnolie per vierkanten centimeter eene drukking van 20 gram
uitoefenenen. Daar nu het soortelijk gewicht van terpentijnolie 0,86
is, zal eene kolom terpentijnolie, die 20 gram weegt,of 23,25
CC. innemen. Daar het grondvlak van deze kolom eenen vierkanten
centimeter bedraagt, zal hare hoogte 23,25 centimeter zijn
68. WET VAN ARCHIMEDES.
Uit de proeven van de vorige paragraaf volgt, dat het water de
ondergedompelde lichamen naar boven tracht te bewegen. Want het
bovenvlak van een ondergedompeld lichaam wordt wel naar beneden
gedrukt, maar het ondervlak wordt met eene grootere kracht naar
boven gedrukt. Het is dan ook algemeen bekend, dat zware Hchamen,
die onder water gedompeld zijn, veel gemakkelijker opgelicht kunnen
worden dan wanneer zij zich in de lucht bevinden. Als men eenen
emmer water schept, kost het weinig inspanning den emmer op te
trekken, zoolang hij onder water is , maar zoodra hij boven water
is, schijnt hij ons veel zwaarder te zijn.
269ste Proef. Men neemt twee koperen busjes, die men met
de eene of andere stof gevuld heeft, zoodat zij zwaarder zijn dan
') De onderwijzer zal zonder moeite meer vraagstukken van deze soort kunnen
bedenken, wier oplossingen hij met de leerlingen aan de proef kan toetsen.