Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
de bewerkingen, die zij ondergaan hebben. Zoo'kan het soortelijk
gewicht van verschillende stukken zink uiteenloopen van 6.8 tot 7.2,
bij stukken staal van 7.5 tot 7.8. Uit N® 22 (zie blz. 27—31) volgt
verder, dat het soortelijk gewicht van eene zelfde stof bij verschillende
temperaturen niet even groot kan zijn. Immers, de warmte zet de
lichamen uit zonder hun gewicht te doen toenemen. Dus zal het
soortelijk gewicht moeten afnemen als men het lichaam verwarmt,
zooals uit een voorbeeld gemakkelijk te zien is.
I,aat bijv. de zinken bol, die bij de 68»'« Proef gebruikt is, bij
0° C. 100 CC. groot zijn, en tot 225° verwarmd worden. Bij 225°
neemt de zinken bol niet meer eene ruimte in van 100 CC., maar
hij heeft zich uitgezet tot 102 CC. Als nu het zink van dezen bol
bij 0° een soortelijk gewicht heeft van 7, dan weegt de bol 700
gram. Dus wegen 102 CC. zink van 225° 700 gram.
I CC. zink van 225° weegt dus = 6.86 gram.
ro2
I CC. water van 4° weegt i gram.
Dus is het soortelijk gewicht van het zink, waaruit deze bol ge-
maakt-is, bij 225° niet meer 7, maar 6.86.
Vraagstukken. Hoeveel weegt een cubieke meter marmer? Kan
men 20 kilogram kwik bergen in een flesch van 1.5 liter? Hoeveel
CC. beslaat een kilogram salpeterzuur? en een kilogram zwavelzuur?
^\'at is het soortelijk gewicht van een stuk staal, waarvan 300 CC.
2.34 kilogram wegen, en van jodium, als 11 CC. jodium 55 gram
wegen? ')
67. GEWICHT EN DRUKKING VAN VLOEISTOFFEN.
Vloeistoffen onderscheiden zich van vaste lichamen vooral door
de beweeglijkheid harer deeltjes. Vandaar dat eene vallende vloeistof
waarin wij bij verwarming de grootte van een lichaam zien afnemen, deze
inkrimping niet onmiddellijk door de warmte zelve teweeggebracht; maar door
andere werkingen, die ten gevolge der verwai-ming ontstaan.
') Er zijn hier slechts een paar voorbeelden opgegeven van vraagstukken,
die betrekking hebben op het soortelijk gewicht. De onderwijzer zal ze zonder
moeite kunnen vermeerderen.