Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
VRAGEN TER HERHALING.
Welke stoffen krijgt men bij droge distillatie van hout? Hoe
maakt men houtskool? Kan de houtskool verbranden, als men haar
in eenen gesloten kroes verhit? Wat verkrijgt men bij droge distil-
latie van steenkolen? Wat is benzol? Wat is carbolzuur? Houtskool
en cokes laten bij hunne verbranding asch over; geven zij daarbij
ook nog iets anders ? Is het koolzuur, dat men uit houtskool gemaakt
heeft, verschillend van het koolzuur, dat uit cokes kan worden ver-
kregen? Zijn er, behalve hout en steenkolen, ook nog andere stof-
fen, waaruit men koolstof verkrijgen kan? Hoe zal men aantoonen,
dat vet en suiker koolstof bevatten? Hoe maakt men bloedkool en
beenderkool ? Waarvoor gebruikt men de verschillende koolsoorten ?
Zou men het zeewater ook drinkbaar kunnen maken door het door
kool te filtreeren? Wat zou wel het eenvoudigste middel zijn om
drinkbaar water uit zeewater te verkrijgen? (Zie blz. 35.) Zou het
v/ater, dat men door distillatie uit zeewater kan verkrijgen, volkomen
op het gewone drinkwater gelijken? Wat ontbreekt er aan? (Zie
blz. 36 en 93.) Hoe maakt men uit terpentijn de terpentijnolie en
het colophonium? Noem eens de harsen, die u bekend zijn. In
welke vloeistoffen kan men harsen oplossen? Wat zijn vernissen?
Hoe maakt men het brieflak? Welke vetten en oliën kent gij? Hoe
worden zij verkregen? In welke opzichten stemmen zij overeen?
Wat geven zij bij droge distillatie ? Welke drogende oliën kent gij ?
Wat doet men met de lijnolie, om haar sneller te doen drogen?
Waarvoor gebruikt men de niet-drogende oliën? Vertel eens wat
er bij het branden van eene vetkaars te zien is. Waar zou het vet
gebleven zijn, als de kaars geheel opgebrand is? Zoudt gij ook een
middel weten te bedenken om de stoffen, die bij de verbranding
eener kaars ontstaan, duidelijk zichtbaar te maken? Wat gebeurt
er met olie, die sterk wordt afgekoeld? Wat is horlogemakersolie,
wat is pahnitine? Hoe maakt men bijtende soda uit de gewone,
of koolzure soda? Blijft de kalk, die men daarbij gebruikt, onver-
anderd? Beschrijf eens nauwkeurig de proef, die men zal moeten
nemen om te doen zien, dat kalk, met eene oplossing van kool-
zure potasch gekookt, koolzure kalk geeft en bijtende potasch. ^^^at
verkrijgt men als men bijtende soda voegt bij zoutzuur, bij zwavel-