Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
denzelfden reuk. Die reuk is bij hooi, stroo, rijst, suiker in het be-
gin der droge distillatie niet onaangenaam; later ontstaat er bij alle
Fig. 2.5.
een prikkelende teerreuk. Verhit men zaden, zooals tarwe, erwten,
boonen, dan vormen zich gassen, die eenen zeer onaangenamen reuk
verspreiden.
Alle brandbare plantaardige stoffen laten, bij verwarming in
eene gesloten ruimte, of bij verbranding onder beperkte aanraking
met bicht, kool achter.
De koolsoorten, uit verschillende plantaardige stoffen verkregen
houtskool, cokes, turfkool, suikerkool, enz., zijn niet volkomen aan
elkander gelijk. Zij geven echter bij verbranding alle hetzelfde kool-
zuur, maar laten daarbij verschillende hoeveelheden en verschillende
soorten van asch achter. Enkele, zooals de suikerkool, verbranden
geheel tot koolzuur, zonder asch te geven. De koolsoorten bestaan
dus uit eene zelfde zwarte stof, de koolstof, met verschillende hoe-
veelheden asch gemengd.
Koolstof is een bestanddeel van alle brandbare plantaardige
stoffen.
Als men op dezelfde wijze, als in de Proef beschreven is,
verschillende dierlijke stoffen verhit, bijv. leder, haren, wol, hoorn,
kaas, beenderen, dan vormen zich eveneens brandbare gassen en
blijven er koolsoorten over. De reuk van die gassen is echter zoo
onaangenaam, dat men de genoemde proeven niet goed in een be-
sloten vertrek kan nemen. Zij hebben den reuk van smeulende wol
of hoorn of kaas, die aan ieder bekend is. Dat ook deze dierlijke
stoffen kool achterlaten, kan men laten zien door een stukje been of