Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o. HOUTSKOOL, TEER EN HOUTAZIJN.
229810 Proef. Men steekt eenen zwavelstok aan, laat de zwavel
verbranden, en brengt den zwavelstok vervolgens met het brandende
einde in een reageerbuisje op zoodanige wijze, dat de vlam zich al-
tijd aan den mond van het buisje vertoont. Eenen anderen zwavel-
stok verbrandt men in de open lucht.
De zwavelstok, die in de open lucht verbrand wordt, laat niets
over dan een weinig asch en geeft geen rook. De zwavelstok, dien
men tijdens zijne verbranding in het buisje geschoven heeft, laat een
stuk kool achter, dat nog altijd den vorm van den zwavelstok ver-
toont; bij zijne verbranding ziet men rook; aan den wand van het
reageerbuisje zet zich eene dikke, bruine, teerachtige stof af, terwijl
er dampen ontwijken, die eenen onaangenamen reuk verspreiden.
230«« Proef.
Men vult het rea-
geerbuisje a, dat
van Boheemsch
glas moet zijn (zie
Fig 24) met hout-
zaagsel , verbindt
het vervolgens
door het gasge-
leidingsbuisje b
met het buisje c,
gelijk zulks in fi-
guur 24 is afge-
beeld. Door de
kurk, die het
buisjes sluit, steekt
Fig- 24. behalve b nog een
ander korter gasgeleidingsbuisje d. Men bevestigt nu het buisje a in
horizontalen stand door middel van de retortklem. Daarna verwarmt