Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
makkelijk aantoonen? Zijn zij allen even oplosbaar? Hoe zal men
koolzuur wegnemen, dat met stikstof gemengd is? hoe zuurstof uit een
mengsel van stikstof en zuurstof? Welke zijn de bestanddeelen der
lucht? Zoudt gij ook eene proef weten te bedenken, waardoor men
de hoeveelheid koolzuur en waterdamp in den dampkring zou kunnen
bepalen ? Hoe kan men aantoonen, dat er in het gewone water lucht
is opgelost ? Welke verandering ondergaat de ingeademde lucht ? Welk
bestanddeel wordt voortdurend door ademhaling en verbranding aan
de lucht onttrokken ? en welk ander bestanddeel wordt er door dezelfde
werkingen gestadig ingevoerd? Welke werking oefenen groene planten-
deelen op de lucht uit, wanneer zij in den zonneschijn geplaatst zijn ?
Geef de ontplofbare mengsels op, die u bekend zijn? In welk opzicht
komen zij allen overeen? Wat ontstaat uit waterstof, die verbrandt?
Kan eene brandstof in waterstof blijven branden? Hoe zal men on-
derzoeken , of een gas lichter of zwaarder is dan lucht ? Van welke
gassen hebt gij gezien, dat zij zwaarder zijn dan lucht, van welke
dat zij lichter zijn? Geef de voornaamste eigenschappen 0]j van het
chloor. Waarvoor wordt het chloor gebruikt? Bij de verschillende
voorafgaande proeven hebben wij menigmaal gezien, dat eene stof
geheel verdween, en dat er in de plaats daarvan eene geheel andere
stof ontstond; noem eens al de voorbeelden op, waarbij gij eene zoo
groote verandering hebt opgemerkt. En bedenk eens, of gij niet in
de natuur of in de huishouding nog andere voorbeelden van zoo
groote verandering hebt waargenomen.