Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
verbranden 07iecht bladgoud en bladzilver. Het chloor is niet brand-
baar; een licht kan in chloor branden, maar geeft daarbij veel
roet. Chloor is oplosbaar in water; veel gemakkelijker lost het op
in eene oplossing van soda.
Wanneer men de oplossing van chloor in water, het chloorwater,
een weinig verdunt, kan men daaraan zonder eenig gevaar den eigen-
aardigen reuk van het chloor leeren kennen.
De hevige werking, die het chloor op plantaardige stoffen uitoefent,
maakt het tot een geschiktè/^^^OTzWf/. Gewoonlijkbleektmenmetchloor-
kalk, wier bleekende werking echter berust op de gemakkelijkheid, waar-
mede zij chloor afgeeft. Bij het bleeken wordt eerst de kleurstof vernietigd,
maar daarna ook de stof zelve, het katoen of het linnen, aangetast. Wordt
het bleeken met chloor goed gedaan, dan is de schadelijke werking op de
stoffen niet veel belangrijker dan bij het bleeken op het veld. Voorts bestaat
er een middel, waardoor men de werking van het chloor oogenblikkelijk
kan doen ophouden, het zoogenaamd anti-chloor, dat echter lang niet al-
gemeen wordt toegepast. Niet slechts linnen en katoen, maar ook papier
wordt gebleekt, of liever, de hnnen en katoenen lompen, waarvan men
papier maakt, worden door chloor van hunne kleuren ontdaan. Daardoor
zijn er, sedert men met chloor bleekt, zooveel meer lompen bruikbaar
voor de vervaardiging van wit papier, dan vroeger het geval was. Slechts
enkele kleuren kunnen niet door chloor gebleekt worden.
De sterke werking van het chloor op dierlijke stoffen maakt het
tot een middel om smetstoffen weg te nemen. Huizen, waarin be-
smettelijke ziekten geheerscht hebben, worden gezuiverd {ontsmet,
gedesinfecteerd), door er chloor in te ontwikkelen. Diezelfde werking
van het chloor maakt het inademen daarvan zoo gevaarlijk; want even-
als het de kleurstoffen vernietigt, zoo ontleedt het ook het fijne weefsel
der longen, en brengt, zelfs in niet groote hoeveelheid, onherstel-
bare schade aan.
VRAGEN TER HERHALING.
Welke gassen hebben wij tot dusver leeren kennen? Hoe zalmen
al deze verschillende gassen van elkander onderscheiden ? Hoe bereidt
men zuurstof, waterstof, chloor, koolzuur, ammoniakgas en zoutzuur-
gas? Van welke gassen kan men de oplosbaarheid in water ge-