Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
2oo«»e Proef. Men herhaalt de 152"« Proef met waterstof in plaats
van koolzuur. Om de kolf met waterstof te vullen, zonder haar nat
te maken, keert men haar om en brengt de buis, die de waterstof
aanvoert, tot boven in de flesch. De waterstof drijft dan de lucht,
die in de kolf is, van boven naar beneden. Men zorgt ook, dat de
waterstof droog is, door haar eerst door een chloorcalcium-buisje te
laten gaan.
Waterstof is lichter dan hicht, en wel zooveel lichter, dat een
liter waterstof omtreeks 1.2 gratn minder weegt dan een liter lucht.
2oiste Proef Om nog duidelijker de lichtheid van de waterstof
te doen zien, kan men zeepbellen laten opstijgen, die met dit gas
gevuld zijn. Men brengt aan het uiteinde van de caoutchouc-buis,
die het gas in een vrij sterken, maar toch niet al te sterken, stroom
aanvoert, wat dik zeepsop, uit groene zeep bereid, en bevordert
de losmaking der zeepbellen door het caoutchouc-buisje te bewegen.
De vorming van behoorlijke zeepbellen gelukt alleen, als men den
gasstroom de passende sterkte geeft en aan het zeepsop de behoor-
lijke dikte.
Men kan ook eenen caoutchouc-ballon luchtdicht bevestigen over
een buisje, dat waterstof aanvoert, en den ballon door de waterstof
doen opblazen. Sluit men dan den gezwollen ballon door er van
onder een draadje omheen te binden, dan stijgt de ballon in de lucht
omhoog. Luchtballo7is.
52. CHLOOR 1).
202''® Proef Men vult de kolf A van den toestel, die op blz. 70
is afgebeeld, voor een derde met stukjes bruinsteen, t.er grootte van
eene erwt, en brengt er zooveel zoutzuur in, dat de bruinsteen er
nagenoeg door bedekt is. In het kolfje B brengt men water, zoodat
de opening van het buisje c daardoor bedekt is. De caoutchouc-buis
verbindt men met eene glazen buis, die men op den bodem van
een cylinderglas laat uitkomen, gelijk de figuur aangeeft.
') Al de proeven, onder dit nommer vermeld, vereischen jroofevoorzichtig-
heid en kennis van de eigenaardigheden der behandelde stoffen en verschijn-
selen. Ontbreekt deze, dan kunnen licht stoornissen ontstaan, waardoor zich veel
chloor in het vertrek zou kunnen verspreiden, wat zeer gevaarlijk is.