Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
Waterslof is brandbaar. Brandende voorwerpen, die alleen met
waterstof in aanraking zijn , worden daarin uit-
gebluscht, even goed als in koolzuur of in stikstof .
ig^ste Proef. Men vult hetzelfde cylinderglas voor
met lucht en voor met waterstof, stelt het,
door de dekplaat gesloten, overeind op de tafel, en
houdt er eene vlam bij, terwijl men de dekplaat
wegtrekt.
Het gas ontbrandt met eenen knal en verbrandt
oogenblikkelijk in zijn génttl {ontploft). Om elk ge-
vaar te voorkomen, neemt men het cylinderglas
voor deze proef niet te nauw en omgeeft het bij
Fig. 23. de verbranding met eenen doek.
197'*« Proef. Men vult hetzelfde cylinderglas geheel met water-
stof en herhaalt de vorige proef. Het gas verbrandt zonder knal, en
de verbranding geschiedt veel langzamer.
Een mengsel van waterstof en lucht is ontplofbaar; dat is, het
verbrandt plotseling in zijn geheel, als het wordt aangestoken.
Waardoor zou het wel komen, dat waterstof, met lucht gemengd,
sneller brandt dan onvermengde waterstof? Welke andere ontplofbare
mengsels zijn u bekend? Zie blz. 12, 40 en 98. In welk opzicht
stemmen al die ontplofbare mengsels overeen, hoezeer zij ook op het
oog mogen verschillen?
198«'® Proef. Men vult twee 'gelijke cylinderglazen geheel met
waterstof, en laat het eene gedurende eene minuut overeind staan,
het andere omgekeerd. Daarna brengt men eene vlam bij de ope-
ning van beiden.
Het gas in het cylinderglas, dat met de opening naar boven heeft
gestaan, ontploft met eenen knal; het gas in het andere cylinderglas
brandt rustig. Laat men het glas, dat overeind staat, nog wat langer
openstaan, nadat men het met waterstof gevuld heeft, dan ontbrandt
het gas daarin in het geheel niet meer.
Waterstof stijgt veel gemakkelijker in de lucht, dan zij daarin daalt.
199'te Proef. Men vult van twee gelijke cyhnderglazen het eene met
waterstof, en giet die waterstof over in het andere glas, dat met lucht
is gevuld. Om dit op eene geschikte wijze te doen, bedenke men,
dat de waterstof, blijkens de vorige proef, gemakkelijk in de lucht
opstijgt, maar niet gemakkelijk daalt.