Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Dit gas, dat zich kenmerkt door de eigenschap, dat het eenen
glimnienden zwavelstok dadelijk vlam doet vatten, is de zuurstof,
dezelfde stof, die, met stikstof vermengd, de lucht geschikt maakt
om ademhaling en verbranding te onderhouden.
i3^8te Proef. Om grootere hoeveelheden van de zuurstof te ver-
krijgen, herhaalt men de 183'«« Proef met een mengsel van gelijke
deelen bruinsteen en chloorzure potasch. Bij de bereiding van dit
mengsel gebruikt men dezelfde voorzorg als bij het wrijven van chloor-
zure potasch. Uit het mengsel ontwijkt de zuurstof reeds bij matige
verwarming. Men vangt haar op in vier fleschjes, die met kurken
gesloten kunnen worden en wier mond niet al te nauw is.
Zuurstof wordt verkregen: i® uit bruinsteen, 2® uit chloorzure
potasch, bij sterke verwartnitig; 3® uit een mengsel van beide stof-
fen , bij matige verwarming. Men herkent dit gas, doordat het
eenen glim7ne7iden zwavelstok doet 07itbranden. Met veel stikstof
verme/igd, maakt het de lucht geschikt om ademhaling en verbran-
ding te onderhonden.
i86»te Proef. In de vier flesschen met zuurstof brengt men
r® brandende zwavel, 2® brandenden phos-
phorus, ieder op een koperen lepeltje,
3® eene spiraal van dun ijzerdraad , die van
onder voorzien is van een stuk brandende
zwam, 4® een stukje houtskool, dat met
eenen koperdraad aan eene kurk is beves-
tigd, en waarvan men een paar punten
gloeiend gemaakt heeft.
Al deze voorwerpen branden in zuur-
stof veel sterker dan in lucht. Ijzer
en kool, die in de lucht niet of moeie-
lijk voortbranden, branden in zuur-
Fig. 22. stof met een schitterend licht. Zwa-
vel en phosphortis branden met eene vlam, ijzer en kool
niet.
Welk nadeelig gevolg zou er ontstaan, als de lucht alleen uit
zuurstof bestond?
187ste Proef. Men verhit in een reageerbuisje van Boheemsch
glas een weinig chloorzure potasch, totdat zij gesmolten is, en brengt
er daarna kleine stukjes kool, zwavel en papier in. Men zorgt er
SPKUYT, Leiddraad. 2e druk. 7