Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
regenwater, dat eenen längeren of korteren weg onder den grond
heeft afgelegd en daar heeft opgelost, wat het kon oplossen. Hoe
zullen wij onderzoeken, of het pompwater nog altijd koolzuur
bevat ?
178ste Proef Men herhaalt de 172ste Proef met versch pomp-
water. In het reageerbuisje boven den waterbak verzamelt zich eene
kleine hoeveelheid gas, die bij onderzoek blijkt koolzuur te bevatten.
Intusschen is dit gas niet alleen koolzuur, want eene. vlam kan er
in blijven branden. Het gekookte water heeft eenen flauwen smaak.
Hei drinkwater bevat eene klei7ie hoeveelheid gas, dat bij ver-
warTniiig daaruit katt verdreven worden. Aan dit opgeloste gas
heeft goed drinkwater zijnen frisschen smaak te danken. Een ge-
deelte van het gas is koolzuur.
In het koolzuur, dat de verbranding niet kan onderhouden, kan
ook de ademhaling niet zonder nadeelig gevolg plaats hebben. Plaatst
men dieren in koolzuur, dan worden zij weldra bedwelmd en ster-
ven, als men hen niet spoedig in frissche lucht overbrengt. Op som-
mige plaatsen dringt het koolzuur door spleten uit de aarde te voor-
schijn. Dergelijke plaatsen zijn bijv. de Hondsgrot bij Napels en het
Doodendal op Java. Wanneer de stroom van koolzuur sterk is en de
lucht rustig, dan blijft het koolzuur geruimen tijd aan de oppervlakte
der aarde hangen en maakt die plaatsen voor mensch en dier ontoe-
gankelijk. Door welke eigenschap van het koolzuur kunt gij verkla-
ren, dat het zich zoo langzaam in de lucht verspreidt?
Bronnen, die onder de oppervlakte der aarde met koolzuur in
aanraking komen, nemen daarvan dikwijls groote hoeveelheden op
en verhezen het grootste deel daarvan, als zij in de lucht komen
(Selters water, Fachinger water). Spuitwater is water, waarin men
kunstmatig groote hoeveelheden koolzuur heeft geperst.
48. SAMENSTELLING DER LUCHT.
179ste Proef Boven eene brandende spirituslamp houdt men een
klokje, welks binnenwand men met kalkwater bevochtigd heeft. Men
herhaalt de proef met een brandend kaarsje.
Bij de verbra7iding va7i spiritus e7i vet onstaat koolzuur.