Boekgegevens
Titel: Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Auteur: Fogteloo, Corn.
Uitgave: Alkmaar: P. Kluitman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200057
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Journaals (boekhouding), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
teereii tot den koers van fr. 214.—. Welke weg is de
voordeeligste en hoe groot is het verschil?

14
Schrijf den wissel onder Memoriaalpost n°. 12 vermeld.
15
Gekocht van C. Koopman 48 kisten thee, i.etto 2396 K".
a 125 c. p. 2 K°. met Ij % korting voor contant.
(Zoo mogelijk in 4 verschillende vormen).
--16 ----

n
f'actuur gezonden aan J. Merchant te Londen over 48
kisten thee als boven, met bijberekening van f 36,20
onkosten en li °/o provisie. ^^ ^^

0 0
17
Verdisconteerd bij de Ned. Bank een wissel op P.
Landgraaf per 31 Augustus f 6524,80. y
Af 57/d. disconto a 4 ° n. 31 f
Het netto provenu in geld ontvangen.
èuiq
18
Getrokken op .T. Merchant te Londen voor zijn re-
kening in een wissel per 2 maanden & 514.19/10 a
f 11,70 en dezen wissel voor mijn eigen rekening aan
P. Canterbury te Liverpool geremitteerd.

Iemand in Amsterdam heeft in Parijs te goed fr. 25412,16.
Hij kan daarvoor: L». een wissel trekken tot den koers
van f 56j, of: 2". zich laten remitteeren tot den koers
van 214 fr. Welke weg is de voordeeligste en hoe groot
is het verschil?
«O
Sclirijf den wissel onder Memoriaalpost n". 18 vermeld.
f


f bOl<


li
J'
/V. /


e . cr.' O