Boekgegevens
Titel: Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Auteur: Fogteloo, Corn.
Uitgave: Alkmaar: P. Kluitman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200057
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Journaals (boekhouding), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
Vracht 10/ per ton van 20 Ct". . . £
15 'lo verhoogine.....
Lossen, opslaan........... 7.12/3,
Courtage ï "lo.......
Afleveren en wegen......... 7. 6/4,
Pakhuishuur............. 5. 2 8,
Commissie 1 "'o...........
17S
Amsterdam trekt het hem toekomende ^ van het be-
drag der verkooprekening op Londen per 1/m dato a f 11,95.
----- 178 -
Amsterdam verkoopt de Portorico-tabak als volgt:
Bt°. 38145 K^
St. uitslag 2 K^ per pak.
Tarra 4 „ „
Goedgew. 2 ° o a f 0,525 per \ K«.,
Korting 2 ».o.
en berekent de volgende onkosten:
vracht f 25,— per last van 2000 K°. f l
5 verhooging.........
Inklaren, lossen en opslaau......„ 38,40
Wegen en afleveren...........„ 41,90 |!
Pakhuishuur en brandassurantie 1/m
van f 30000 a i °'o......f
Polis........ 0,25 „
Kleine onkosten...... 11,30
Commissie 1 °/o......
Naar aanleiding van de posten 172—178 op te maken:
1». de factuur van Amsterdam; 2». de traites van d".;
3®. de factuur van Hamburg; 4". de traite vp d".;
5". de verkooprekening van Londen; 6°. de traite van
Amsterdam op Londen; 7". de verkooprekening van
Amsterdam; 8°. de journaalposten van het huis te Am-
sterdam; 9°. het geldelijk resultaat dezer transactie voor
Amsterdam.
VERBETERING.
Voorstel 40 slaai: groot fr. 70 lees: groot fr. 700
se^M