Boekgegevens
Titel: Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Auteur: Fogteloo, Corn.
Uitgave: Alkmaar: P. Kluitman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200057
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Journaals (boekhouding), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
141
A. is bij liet begin van zijn handel schuldig aan on-
derscheidene personen de totale som van
14S
Hij het begin zijner zaken iieeft A. vun verschillende
personen te vorderen
14»
A. koopt van P. Landgraaf 200 balen Java-kofiie,
wegende netto 12000 pond a 420 cent per ■] pond,
a contant met % korting.
144
A. zendt de koffie bedoeld in post 143 aan J. Mer-
cliant te Londen, op diens order en voor diens rekening
en voegt daarbij een factuur, waarbij hij de koffie tot
dien zelfden prijs berekent (echter nu zonder korting
voor contant, en alzoo op 3 maanden gesteld) met toe-
voeging van f 50,20 voor onkosten en Ij °/o provisie.
14 a>
P. Landgraaf wordt door A. betaald.
---- 14« -
A. ontvangt van J. Merchant, in mindering van diens
schuld, een wissel op Peabody, groot f 10000, betaal-
baar 4 xVpril e.k.
14Ï
Bovenstaande wissel wordt door A. bij de jVed. Bank
verdisconteerd met 85 d. disconto tl O (t en het netto
beloo]) van de Ned. Bank ontvangen.
tlH
A. te Delft verkoopt aan B. te Aiiisterdain oj) twee
maanden tijd: 30 taten tabak wegende 7140 kilo a 35
cents per ^ kilo.
f 4000
ƒ 5500
ƒ
/