Boekgegevens
Titel: Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Auteur: Fogteloo, Corn.
Uitgave: Alkmaar: P. Kluitman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200057
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Journaals (boekhouding), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Ik remitteer den wisselbrief (n". 53) aan J. Marchand
te Parijs.
55
Ik trek op mijn bankier Hope f 600 per 8 dagen aan
de order van H. Meeussen, ter vereffening zijner fac-
tuur heden betaalbaar.
56
Bericht ontvangeu dat E. te Parijs slechts 60 °/o zij-
ner schuld kan voldoen, waarvoor hij mij heden zendt
remise op Amsterdam, met verzoek om in zijn aanbie-
ding toe te stemmen en alzoo voor de geheele schuld te
kwiteeren.
Dit doende bedraagt het verlies a 40 " n. f
57
Kapitaal bij den aanvang der zaak:
Geld......................f 23000,—
20 certificaten U "lo N. W. S. a 62^ %
met coupons over .j jaar..........
Wissel op Londen i; 90 a f 11,745 . . . . „
58
E. te Londen geeft order om voor zijn rekening te trek-
ken op G. te Manchester f 118.3/6, 'twelk ik heden doe
aan de order van mij zeiven tot den koers van f 11.7525.
59
K. te Hamburg ontvangt voor mijn rekening van L. aldaar

---- 60
Verkocht aan de volgenden:
Aan H. een partij meekrap .
Af 1 "lo contant .
' y Aan J. een partij suiker. . .
'/ yp Onkosten.....
1 »/o Comm.
f 2118,—
„ ^'//tP
f41319,30
„ 211,-
M

r-jf/j
»
r
Cc t

f-ii^o
Ui
f 1638
6
'j'ff
f'ó<'
f 413
JL