Boekgegevens
Titel: Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Auteur: Fogteloo, Corn.
Uitgave: Alkmaar: P. Kluitman, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200057
Onderwerp: Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen: accounting
Trefwoord: Journaals (boekhouding), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Memoriaalposten ter journaliseering opgegeven voor eind-examens enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Gekocht a contant van A. L. te P., 10 kisten sigaren
gemerkt P. L. No. 80/89 a f 22,50.
------- 40
Geremitteerd aan P. B. te L. een wissel op A. Z. te L.,
groot 70 fr. a 47,5 cent, welken wissel ik heden ge-
kocht heb van H. L. te P. voor f 330.
Jll
Betaald aan P. B. te L. de somma van f 37,50, voor
de nog verschuldigde gelden van de rekening n". 38.
(Voor 38—41 heeft men een rekening voor sigaren en
een verlies en winst, terwijl P. B. te L. onder de di-
versen behoort).
f 332
50
43
Gekoclit en betaald a contant van S. M. te A., 10
last rogge a f 160 het last.

Verkocht op 2 maanden aan B. B. te P., 6 last rogge
a f 170 het last.

Ontvangen van B. B. te P., de somma van f 1020
voor de aan liem d.d. n®. 43 geleverde rogge.
45
Gekocht en betaald a contant een wissel groot £ 100
voor f 1187,50 en deze geremitteerd aan P. B. te G.

Wij koopen tijd 3 jnaanden van Groen te N., 3 vat
koffie n". 1/3 samen bruto 1142 w tarra 5 7o a 45;
wij betalen echter contant met disconto a ! " o 'a maands.
ƒ