Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scanScanned page
üitpven van J. MÜÜSSES te Piriiiereni:
IX DekkeRj Beknopte Nederlandsclie Spraakkunst, 2e dr..........f 0,75
----Oefeningen bij de Spraakkunst, 2e dr...........// 0,50
C. V. D. Zevde, DeLcestoon en het Leesonderwijs ƒ O,GO, geb. // 0,90
F. Gepikinct, Schoolgczang. Leerboek voor onderwijzers .. . . // 2,25
J. Kuilman \Vz. , Liedjes en Deuntjes voor de jeugd in Noten-
en Cijferschrift..................................................................// 0,30
Eckiiart, Klein goed. Rijmen voor de jeugd..........................'f 0,40
C. C. Jager, Aardrijkskunde van Nederland..............................// 1,—
T. Plutm, Ons land'..............................................// 0,30
N. VV. Posthumus, Atlas van Nederland en zijne bezitiingen, J
f 1,50, geb. // 2,25
Mr. W. ^l. U. l^oBlïS, Overzicht dor Staatsinstellingen van
Nederland............................................................................" 1,—
\V. E. OüSTVEEX, Vim vroeger en later, 3e dr..............// 0,25
------—, Kijkjes in het boek onzer Historie. 2c dr.. // 0,c0
M. Daüvellier, Schrijfvoorbeeldtm ten dienste van het AL en
L. Onderwijs........................................................................n 0,75
E. V. Everdtngex, De gewone en tiend, breuken, Ie st. 3e dr. // 0,20
---------^ De gewone en tiend, breuken, 2e st. 3c dr. " 0,20
---------, De gewone en tiend, breiiken, 3e st. 3e c\r. '/ 0,20
--------, De gewone en tiend, breuken, 4c st, 2c dr. >/ 0,25
---------, e. a. Rekenkundige vraagstukken..............n 0,50
H. J. Garvelink, Ter afwisseling. Leesb, met samenspraken. n 0,30
A. A. ter Haar, Lezen leeren. 4 stukjes........... elk a v 0,20
A. H. VAN DBR KoLFr, Moeilijke Woorden in /innen. Eene
verzameling dictée's voor jongelieden van 12—15 jaar. // 0,35
A. H. VAN BKR Kolff, Sclirijf het Antwoord. Opgaven voor
het hoofdrckcnen, in twee stukjes, voor jongelieden van
13—18 jaar. Ie en 2e stukje................ elk i% n 0,15
P. VAN Soeren, Het Teekencn in de Lagere School. Eene
Metliodicke schcts, vooral vooV hen, die studeeren voor
acte teckenen, de hoofdacte of voor acte als onderwijzer.
Met 4 uitslaande platen.............................................// 1,75
T. H. Lazet, Engelsche woorden cn zinnen, die dagelijks ge-
hoord worden......;........................................................// 0,5Ö
V