Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij J. MUUSSES te Furmereml versclieon:
T. PLUriYI,
REPETITIEBOEKJE
der
Algemeene Geschiedenis.
/1,-.
„Wij vestigen gaarne de aandacht op dit doelmatig, met ijver
en oordeel bijeengebracht repetitieboekje."
(C. v. Riet, liet Nieuwe ScJioolhlad, 19 Febr. '92.)
Volgens het Yoorboricht is het hoofdzakelijk bestemd voor stu-
decrendc onderwijzers en leerlingen der H. Ë. S. —' en is de
grootste plaats ingeruimd aan de Nieuwe en Nieuwste geschiedenis.
Door verschil van drukletter en door 't plaatsen van de jaartallen
op den kant der pagina's, heeft de schrijver het overzicht trachten
te vergemakkelijken; — verder zijn aan het werkje een viertal
genealogische tabellen: 1" De opvolgers van Karei den Grooten;
2° Spaanschcn Siicccssie-oorlog; 3" De nakomelingen van Peter
den Grooten; 4" De laatste Bourbons in Frankrijk — toegevoegd.
— Ook bevat het eene lijst van de voornaamste vorsten van Europa:
de ondervinding leert, hoe practisch en nuttig dergelijke over-
zichten zijn.
Het boekje bevat op zijn 154 bladz. heel wat stof; — de Oude
Geschiedenis beslaat 33 bladz., de Middelgeschiedenis 30 bladz. en
de Nieuwe Geschiedenis de rest. De indeeling van het werkje is
zeer eenvoudig, en de redactie helder en zaakrijk.
„Met is mij daarom een aangename taak cr de aandacht op te
vestigen, vooral van hen, die in den loop van den zomer bij een
der zes commissiën hun geluk gaan beproeven. Voor zoover ik
weet, bestaat een dergelijk werkje niet."
(M. J. Koenen, De Schoolwereld, 24 Mrt. '92.)