Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Zooals de titel dezer verzam.eling aangeeft, vinden
mijne collega's hier voorstellen, die zuiver beredeneerd
hunnen worden opgelost, maar ook andere, waarhij het
alleen om het cijferen, om het juiste antwoord te doen
is. Dit laatste acht ik evenzeer noodig als het eerste.
Be ondervinding toch leert, dat vele leerlingen zoo ge-
woon zijn aan „mooie" getallen, dat ze een vraagstuk,
waarhij eene nauwkeurige becijfering noodig is, te moei-
lijk vinden. Zooveel mogelijk heb ik getracht te zorgen,
dat de vraagstukken, waarhij zuivere redeneering hoofd-
zaak is, geene moeilijkheden in de getallenbeicerking
opleveren.
Op oorspronkelijkheid kunnen de m,eeste vraagstukken
geen aanspraak maken. Vele ervan hebben als examen-
opgaven dienst gedaan. Ik heb ze gerangschikt en van
antwoorden voorzien.
C. J. DE MAN.
Klaaswaal, April '9^.