Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
25. Yan eene partij koren verkoopt men 200 HL. met
81/2 °/o winst ä f 9,765 den HL. De rest wordt
met 5 verlies verkocht, waardoor men in het
geheel f 32,50 verliest. Hoe groot was de partij?
§ 10.
1. Een boer huurt een knecht voor ƒ 104 boven kost
en inwoning. Na eenigen tijd wordt de knecht
ziek en moet nu per week ƒ 4 kostgeld betalen.
Hoeveel weken is hij ziek geweest, als hij bij het
einde van het jaar f 44 ontvangt?
2. Als men van een getal 180 aftrekt en van de rest
100, dan is de som der resten 1540. Welk is
het aftrektal?
3. Hoeveel is:
''to - - X O
7,5: 1 Vi -
1,9 Vs
9
4. A is 40 en B 26 jaar. Hoe lang is het geleden,
dat A 2-raaal zoo oud was als B?
5. Yan eene som gelds ontvangt A 25 % en f 50, B
35 % min f 10, terwijl C en D de rest gelijk