Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
18. Hoo laat is het, als voor de tweede maal na 12
uur de wijzers een hoek van 90° vormen?
19. Een vader is 40 en zijn zoon 17 jaar. Na hoeveel
jaren verhouden zich hunne leeftijden als: 13:7?
20. Een koopman koopt twee partijen koffie a f 1,80
en f 1,.50 de KGr. samen voor f 915. Hij ver-
koopt de eerste partij met 10 % verlies voor f 540
en de tweede tegen inkoopsprijs. Hoe zwaar woog
elke partij P
21. Iemand gaat 's morgens te 7 uur uit A en komt te
één uur te B aan. Een ander gaat te 7 ' 2 ïiur
uit B en komt te half een uur te A.
Hoe laat en op welk gedeelte van den weg heb-
ben zij elkaar ontmoet?
22. Iemand verkoopt 12*2 KGl. van zekere waar zoo,
dat hij den inkoop per 1', KG. wint. Zoo de
inkoop per KG. ƒ5,75 is, hoeveel is dan de
verkoop per KG?
23. Een jongen heeft 8 maal zooveel centen als dub-
beltjes. Geeft hij 72 centen en ook 2 dubbeltjes
uit, dan houdt hij van ieder evenveel stuks over.
Hoeveel geld bezat hij?
24. Verkoopt men 80 meters tegen een rijksdaalder den
meter, dan wint men f 8 meer dan van den
inkoop. Hoe duur was een meter bij inkoop ?
25. Het getal 825 meet zoo in drie deelen verdeeld
worden, dat het ^ 5 der deelen 3 verschillen.
"Welke getallen zijn het?
2'*