Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
10. A geeft in 8 maanden zooveel uit als hij in 6
maanden verdient. Gaf hij per jaar f 200 meer
uit, dan kwam hij 20 gulden tekort. Hoeveel
verdient en verteert hij jaarlijks?
11. Driemaal mijn geld is evenveel als 2*2 maal dat
van mijn vriend. Onze bezittingen verhouden zich
dus als .... : 7. Vul dit in.
12. Een koopman verkoopt 780 II. laken tegen f 7,15
den M. en zou 10 % winnen als hij niet had
ingemeten. Nu wint hij maar 7^2 "o- Hoeveel
meters heeft hij ingemeten ?
13. De reis van A naar B duurt 4 uur, als ge loopt en
40 minuten , als ge spoort. Na hoeveel minuten
ontmoet ge den trein, als ge gelijktijdig vertrekt?
14. Iemand voegt bij 75 L. spiritus van 83 % 75 L.
van 50 •'/q. Hoeveel water moet hij erbij doen
om het mengsel op 67^/3 % te brengen?
15. Hoeveel factoren 2 zijn er in dit product:
1 X 2 X 3 X 4 X . ... tot X 50 ?
16. Iemand koopt een stuk laken tegen f 6 den M.
en betaalt 180 rijksdaalders en nog zooveel gul-
dens als het stuk meters lang is. Hoe lang is
het stuk?
17. Een ander koopt laken tegen f 7,60 den meter.
Daar hot stuk 5 % krimpt, wint hij slechts 2 "/q,
als hij het geheele stuk voor f 387,60 verkoopt.
Hoe lanjT was het?