Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17 / -"^/v--., ,
3. Breng 12345 van het zest^lig in%4>26y<^taniè-=
stelsel over.
4. Iemand betaalt van zijne schul
als hij rijksdaalders schuldig is en
75 guldon meer betalen, dan hij reeds afloste,
groot was do schuld?
5. Van eene som gelds wordt de helft en nog f 60
gebruikt. Als men do rest met 2 ','7 vermenig-
vuldigt, vindt men de oorspronkelijke som terug.
Hoo groot is zij ?
6. Een handelaar heeft 500 KG. thee van f 2,40 en
van f 3,60 de KG. Als hij de KG. voor f 3,165
verkoopt wint hij dooreen 5 %. Hoeveel KG.
van do eerste soort had hij?
7. Op oen weg van 50 KM. loopen A en B elkaar
tegemoet. Vertrekken zij op denzelfden tijd, dan
ontmoeten ze elkaar na 4'",, uur, maar als B
óén uur voor x\. van huis gaat, dan ontmoeten zij
elkaar 4 uur na het vertrok van A. Hoeveel KM.
legt ieder per uur af?
8. Van eene aftrekking is de som der drie getallen
300. Trekt men het verschil van den aftrekker,
dan krijgt men 15. Welke is die aftrekking?
9. Iemand gebruikt van eeno som gelds het ^Z^. Als
ge do rest deelt door ^i-, krijgt ge 150 meW dan
de lialve som. Hoe groot is die som?
2'