Boekgegevens
Titel: Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Deel: 1e stukje
Auteur: Man, C.J. de
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6398
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenen en cijferen: rekenvoorstellen voor normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
4. Het getal 34578, is deelbaar door 11, Wat is het
weggelaten cijfer ?
5. Hoeveel is do som der getallen 7, 11, 15, 19 enz.
tot 503?
6. De som van vijf op elkander volgende getallen is
600. Wat is het eerste getal?
7. A, B en C handelen met / 7500. A en B leggen
samen ƒ 5000 in en A ontvangt van de winst
Hoeveel heeft B ingelegd?
8. A geeft aan B f 1000 ter leen voor een jaar a
5 B handelt met dit geld en wint in de
eerste 5 maanden 7 ®/q 's jaars en in de volgende
7 maanden 6 ^Iq 's jaars. Hoeveel heeft B ver-
diend ? (Nauwkeurig.)
9. Hoe laat is het, als na twaalf uur de uur- en de
minuutwijzer voor het eerst een hoek van 72°
vormen ?
10. Het verschil van twee getallen is van hunne som.
Welke getallen zijn het, zoo de som en het ver-
schil samen 480 bedragen?
11. Een vat loopt door eene kraan ledig in 6 uur. Zet
men ook de andere kraan open, dan is het in
2^/u uur leeggeloopen. In hoeveel tijd wordt het
vat door de tweede kraan alleen geledigd?
12. Twee kapitalen, samen ƒ 17000, staan uit tegen
3", en 5 %. Had men ze beide tegen 4 % uit-