Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 11-5. )
dig, dat ik iets zegge, daar zy toah dagelyks
in koffij, thee en vele andere dranken, zoo wel
als ter gereedmakinrj van verschillende spyzen
gebezigd wordt. Als een wezenlyk zout, dient
zy ook tot het bewaren van vruchten, zoo wel
door koking, als droog. En wat kan grootere
aanbeveling, wat grooter lof voor de suiker
üyn, dan hetgeen een groot geleerde er van
zegt: "de suiker is eene waar van zoo groot
«vertier, van eene zoo groote nuttigheid, en te-
ovens aangenaamheid, dat men alle mogelyke
«middelen in het werk moet stellen, om eenen
'uitgebreiden koophandel, daarin aan zyn va-
«derland te verzekeren "
«Deze eetwaar, ik meen de suiker, welke
«men uit hoofde van hare uitgebreide nuttig-
«heid, onder diegene kan tillen, welke men
«voor noodzakelykheden , voor noodwendigheden
«houdt, is niet alleen voedzaam, maar ook zeer
«gezond, en maakt een gedeelte onzer genees-
«middelen uit. Ik merk de suiker aan als eene
«eetwaar, eene levensbehoefte, zeergeschikt ont
«de gezondheid te onderhouden, en wenschtte dat
«zy alom voor eenen zoo matigen prys te beko-
«men ware, dat zelfs de behoeftigste klasse vatt
«menschen er een geregeld gebruik van konde
u maken."
18.
25 É STurf.
Over den oovspfong van den tuffin het
algemeen, en van die in ont vaderland itt