Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 82. )
itomeny ffelfjh eetè geheel huisgexlH f«BflJ-
■negen , roor rele jaren, tot desselft hitte-
re schade en smart onderronden heeft; aan
meer da» een persoon van hetatelve leostte
het gebruih van leeuterihhen het leven, ter-
wijl de overigen niet dan met moeite uit
de verslindende Icalcen des doods ontlktcu'
men. IVant detcifl de leeutcriUTten, vooral
als er sneeuw ligt, ganschniet Teeurig op
hun voedsel mijn, maar «elfs , zoo als wij
reeds aangemerht hebben, op vergiftige
Itruiden azen, «oo wordt hun vleesch
daardoor voor ons niet slechts eene scha-
delOlee, maar xelfs doodeliJTse spyze , of-
schoon het vogeltje »elf geen nadeel
schuint te lijden, door het vergif der
Itruiden, hetwells voor ons doodelijle is.
Wy gelooven, hinderen t reeds genoeg
gezegd te hebben, om u te wederhouden
van desse lieve wildzangers te dooden en u
met derzelver vleesch te voeden, en te-
vens vertrouwen wij, dut hetgeen wij
u omtrent deze vogelen gezegd hebben, u
«al aansporen om derzelver wildzang te
hooren, en u daarmede te verlustigem
want waarom xoudt gy minder wolijls
«y» dtm de leeuwriht