Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( «O- )
Hen , en dus doen zy de Tvezenlijkste
dienst aan liet menselidom , docr de vel'
den ran deze vernielende indekten te
zuiveren , vooral in landen , aan dcrzel«
ver verwoestingen blootgesteld. ''C^root
geworden zijnde , leven zij meest van gra-
nen en allerlei veldgewassen.
Cedurende den zomer vliegen de leeuw
rikken alleen bij paren; b^jna altijd zin-
gende , komen zij zelden op den grond , en
vergeten als het ware te eten: z\f zijn
dus al dien tijd zeer mager, s' %1'intcrs
Integendeel zijn zij zeer vet; de reden
daarvan is , dat zij In dit jaargetijde wei-
nig vliegen, si:aar, zich altijd op den
^rond onthoudende, bijna gestadig eten.
Zij vereenigen zich dan in groote benden.
Wanneer de koude begint te knellen ert
vooral wanneer er veel sneeuw valt,
vliegen zij van alle kanten naar zoodanl«
ge fonteinen en beekjes, wier water zoo
sterk stroomt, dat het niet ligt bevriest.
In dien tijd zon men meenen, dat zij een
sterk gebrek aan voedsel moesten lijden;
echter zyn ze dan altijd veel vetter dan
In den zomer, dewijl ze dan alles, zelfs
vergiftige planten , als de dolle kervel,
gebruiken. Het schijnt nogtans , dat zij
Elch gedurende de strenge koude, ge-
noodzaakt vinden om mildere lurlitstre-
k«n op te zoeken, of zich in holen en an-
dere plaatsen te verbergen, dcM ijl men
cr dan weinige op onze velden vindt.