Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
jhlf een TT^jfJe voor zich zoekt. Ontdekt
{hif het IsestinsiJ^de voorwerp , dan daalt
;liij als een vsillende steen regtstandlsf u!t
fle hoogte, lïit doet insgelijks, a!s hij
eenen roofvogel ontdekt. Iflaar wanneer
|hjj {gepaard is , vliegt hSf hSJna regt^tan-
ilHg in de hoogte , «net gedurige hervat-
itingen en al zingende. Somtijds verheifen
fle leeuwrikken zich zoo hoog, dat zSJ door
eene windvlaag opgenomen en over zee
gevoerd, het land uit het oog verliezen en
l^lch nit vermoeidheid aan de touwen der
'ichepen vasthechten. Wanneer de leeuw-
iik vrij willlguit de hoogte daalt, dan strijkt
|iij in eene schuinsche rigtlng naar bene-
ilen. Zoodra de leeuwrikken gepaard zijn,
naakt het wijfje een nest, tusschen twee
Alompen aarde, van binnen met krulden
sn gedroogde worteltjes bekleed.
Iet nest zelf Is zeer kunsteloos, doch
Koeijelijk te ontdekken, door de groote
;órg, die het wijfje draagt, om hetzelve
e verbergen. In dit nest legt zij vier of
Tijf eitjes, graauw van kleur met
.«ruïne vlekken. Het broeden duurt door-
laans veertien dagen en de Jongen zyn
lieer spoedig in staat om weg te vliegen
tn voor zich zeiven te zorgen. Hier te
nnde broeden de leeuwrikken twee-
maal in het Jaar , de eerstemaal In bloel-
rn dc tweede keer in hooimaand. De jon-
i^en voeden zich met wormen, rupsen,
lalereneijeren en eieren van »prlubJha-,
i
Éi