Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 76. )
haar van deze noodxake1';Ue
misschien aftrekken. In de or<le der na«
tuur liet vermakelSJke altSJd aan het nut-
tige ondergeschikt; en zoo, kinderen!
behoort het in utve handelingen ook
te zyn.
Ide ieeuwrlk wordt bijna In alle bewoon-
de landen gevonden» Jll|| onthoudt zich
altijd op den grond, wanneer hij niet
vliegt; want nooit zit hij op de takken
van het geboomte. 1|1] kan zich daarop
niet vast houden, dewijl de achterste na-
gels zijner pooten te lang zijn en te regt
om zich te kunae^i krommen, 0;n dezelf-
de reden kan deze vogel, schoon nog zoo
aan ons gewend, niet, zoo als vele ande-
re op den vinger komen zitten, en hij
heeft derhalve ook geen dwarshoutje in
zïjn kooiifje noodig. ItXaar het is noodza-
kelijk in de kooitjes der leeuwrikkeu,
die hoe ruimer en hcogcr hoe beter
Kijn, eene dikke laag zand te strooijen,
dewijl zij gaarne in he t stof wroeten. Ook
behoort men eene graszoode daarin te
plaatsen en dezelve dikwijls te vernieu-
wen. Dewijl w:j deze vogels om hunnen
zang gaarne in ruime kooijcn , buiten on-
ze vensters opgehangen, nabïj ons wil-
len hebben, zoo is het misschien van eenlg
belang aantemerkcn , dat de maanden
october en n»vem"<>er best geschikt zijn
om dezulke te vaneen, die men tot dat
einde houden wil. Als te wild zijn