Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 74. )
ncn zang. De jongen van hel eerste brordsci,
uil hel nest genomen en mei de hand gevoed,
beginnen hunnen wildzang, zoodra zij alleen
kunnen elen. Hunne slem verzwaart en vormt
zich allengskens, cn op hel einde van de
maand december is dezelve Icn toppunt van
volmaaktheid geslegen Zij zingen een geheel
jaar door, den ruitijd alleen uitgenomen.
Zij w orden door den tijd vatbaar voor ver-
knochtheid aan hunnen oppasser; zij kennen
hem, zelfs zonder hem te zien, aan zijnen
gang, en begroeten hem met blijde toonen,
ais hij hen nadert; zelfs doen zij in den raitijd
vergeefsche pogingen om voor hem Ie zingen,
en trachten dit gebrek te vergoeden door eene
innemende houding en door hel maken van
vrolijke bewegingen,
In den ouderdom worden zij grijs, door-
gaans omtrent hun zevende jaar, noglans Ie--
ven zij lang, zelfs tot twintig jaren, en be-
houden hunne vrolijkheid en zangvermogen
lot aan hun einde toe.
Iloe veel, kinderen! is er uit dit alles te
leeren! Hoe schoon en vrolijk is deze aarde,
en hoe goed is onze Schejip^r, die ons op
dezelve zulk een genoegelijk verblijf verleende!