Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 73. )
Het is dus liiel de liefde of de zucht om zijA
broedend wijfje Ie vei-maken, die dep nachte-
gaal doel zingen; maar het is eenvoudig het
ins-tiiikt van dezen vogel, opgewekt door den
in\loed der wcderkeerende lente.
Nadat zijn zangtijd verloopen is, heeft hij
niets anders overgehouden, dan een soort van
gekras, niets gelijkende naar den zangtoon
f\'an de schelle philomeel. Het is waarschijn-
Jijk, dal men om deze reden voorheen in
^talië aan dezen vogel alsdan eenen anderen
innam ga*^, namelijk dien van unusono of één*
( oon. Hij schijnt dan inderdaad een geheel
i mdere vogel te w^ezen; zelfs zijne pluimen
I ieelen in deze verandering,
IDe oijgesloten nachtegalen zingen negen of
ien maanden in het jaar, mits zij zich in eene
jedurige voorjaarswarmte bevinden, cn, zoo
sTs wjj reeds aangemerkt hebben, wel en naar
luhnen zin behandeld worden. Hun zang is
jus niet alleen langduriger, maar ook voluiaak-
er dan dien der wilde nachtegalen, vooral
vanneer zij telkens aangemoedigd worden,
iet zij door den zang van andere vogelen,
iel geluid van eenig speeltuig of de loonen
an eenc zachte en heldere slem. Zy blijven
eene stilzwijgende toehoorders; zij zingen
)ede en doen hun best om hunne mededingers
ï overlreflFen; zoo groot is de naijver bij dit
ageltje.
De oud gevangen nachtegalen hebben Ivree
inglijden in het jaar en zijn in de maanden
jei en december in de volle kracht van hun^ï