Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 72. )
daarenboven de uitwerking door de tegen over-
stelling te vermeerderen.
Deze onderscheidene zangtoonen gaan ge-
paard met afwisselingen van plegtige stilte,
die in alle soorten van melodie zoo veel lot
het grootsche toebrengen, dewijl men geduren»
de dezelve nog in het volle genot is der gehoorde
klanken, en niet gestoord wordt door nieuwe
gewaarwordingen. Welhaast echter hervat de
nachtegaal zijne toonen 5 hij zingt een geheel
ander lied; en de schoonheid van dit nieuwe
Stukje is zoo verrassend en bevallig, dat wij
het te voren gehoorde bijna geheel vergeten.
Hoewel de nachtegaal zulk een klein vogeltje
js, slechts iels grooler dan eene musch, staat
zijne slem in kracht nogtans gelijk met die
van een mensch, hetwelk inderdaad verbazend
is. Zeker draagt hiertoe veel bij', dat deze
vogel s'iiaclils zingt, wanneer alles stil is en
zijne stem alle zuiverheid heeft, niet vermengd
met hel geluid van eenigen anderen vogel, en
dus voor hem de gunstigste lijd om zijn onna-
volgbaar zangvermogen aan den dag te leggen;
waarbij men ook opgemerkt heeft, dat hij
het liefst zingt op plaatsen, waar een sterke
wederklank is.
Met het einde van de maand junij of lier
ver kort nadat de jongen van het eerste
broedsel voor den dag gekomen zijn, staakt
de nacJitcgaal zijnen zang voor het geheele
volgende saizoen, dat te opmerkelijker is,
onrdftt deze vogelen, gelijk wij reeds gezegd
hebben, meer dan eens in het jaar broeden.