Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 71. )
Ie grijpen ; hij wordlvan lijd lol ïïjd vuriger^ en
toonl welhaast al de treffende vermogv'ïns van
zijnen gadeloozen gorgel. Treffende slagen^
levendige en zachte sleintrillingen ; vloeijcnde
zang, waarin de netheid het rassche der snel
op een volgende toon^n evenaart, - dan weder
een stil inwendig geneurie, juist geschikt om
de prachtigste gedeelten van zijne keurige mu-
zijk vooi'deeliger te doen uitkomen; - nu weder
schielijke stemvallingen, net afgemeten, sLerk
en mei smaak volgehoudenverukkende en
doordringende klanken;-klanken zonder kunst
gerekt en steeds vol vuur: dit alles is alleen eene
flaauwe beschrijving van den zang des nachte-
gaals, liet is waar, er zijn eenige zangvogelen,
welker slem in zekere opzigten die des riaohle-
gaals naar de kroon steekt. en met zeer veel
vermaak gehoord wordt, wanneer deze op-
perzanger zwijg'; deze slaan zulke heldere klan-
ken ; andere hebben eenen toon even zuiver,
s!emvallingen even slreelend; maar de naclite-
gaal over reft deze alle, door de voluiuakte
vereeniging van deze onderscheidene bekwaam-
heden en de verbazende verscheidenheid van
zijnen wildzang; zoodal de zang van ieder der
andere \ogelen op zijn hoogst genomen, niet
meer is dan een gedeelte van dien des nachte-
gaals. De nachtegaal verrukt altoos; hij her-
haalt nooit, ten minste op eene slaafsche wijze;
zijne herhalingen vallen in eenen nieuwen toen,
en hij voegt er nieuwe bevalligheden bij. Al-
tijd slaagt hij wonderlijk gelukkig; hij driiki
alles uir, neemt allé karakters aan en weet