Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ro. )
' Schoon de nachtegaal zich 700 ligt Iaat ian-
gen, is hij echter zeer gevoehg voor het ver-
lies zijner vrijheid, bovenal korf, na dat hij
gevangen is, In de eerste dogen zou hij
zich dood hongeren, indien men hem geen
eten in den bek gal'; hij zou den kop verplel-
teren tegen het bovenste van zijn kooitje, in-
dien men hem de wieken niet vast maakte, en
hel kost altijd gioote moeite om hem tot een
hnisvogeltje te maken. Wil men eenen opge-
aiolcn nachtegaal hooren zingen , dan moet Jiij
in zijne gevangenis wel behandeld worden 5 hij
moei groente en bladeren zien , mosch onder
de poolen hebben, geene koude lijden en over-
vloedig voor4eu \Yezen van welsmakend voed^
sel. Met één woord, men moet zijne gevange-
nis voor hem verbergen, en zijnen slaat, zoo
veel mogelijk, overeenkomstig dien der vrijheid
maken. Men voedt de nachtegalen met gekookt
en gehakt schapen-of kaiTsharl, inseklen, enz,
liet eten van vijgen maakt hen vet; doch ^van-
neer men oordeelt, dat ze al te vet worden,
tian geeft men hun meelwormen lot voedsel;
spinnekoppen , zegt men , dienen hun tol buikr
zuivering, en verhittende droogerijen wekken
l;un zangvermogen op
Jn hel Inalst van april of in het begin van
mei heft de nnchtegaal, om zoo te spreken,
zijn ienteiied aan. Eerst begint hij met eenen
besciiroomden voorzang, met zwakke loonen,
ais oF hij yijne bekwaamheden wilde beproe^
ven, en zijne toehoorders lot luisteren opwek-
ken, A crvoigens schijnt hij meer en meev nioecj