Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Met de maand augustus verlaten oude en
jonge nachtegalen de bosschen, en b'^gevea
zich naar de velden en nieuw bebouwde landen
waar dan grooter overvloed van insekten is. Dit
schijnt reeds eene voorbereiding te zijn tot hun
geheel vertrek, hetwelk kort daarna , in de
maand september, voorvalt. Dewijl zij in ge-
heel Europa nergens den winter doorbrengen ,
en men ons verzekert, dat er in Afrika geeno
nachtegalen zijn, zoo schijnt daaruit te volgen,
dat zij , ons verlatende, zich naar de zuidelijke
landen van Azia begeven. In Amerika wordt
de europesche nachtegaal nergens aangetroffen.
Oj) velerlei wijzen worden deze vogeltjes ge-
makkelijk gevangen, daar zij zeer nieuwsgie-
rig zijn, zich over alles verwonderen en zich
door alles laten bedriegen. Zij komen af op
allerlei geluid , hetzij van andere nachtegalen ,
vogeltjes in kooitjes geplaatst, den klank van
speeltuigen , zelfs van eene schoone menschen-
stem , ja, op het geschreeuw van eene kat.
Men moet echter in het vangen zorg dragen,
hunne vederen zoo min mogelijk te beschadi-
gen , dewijl dit hunnen zangtijd vertraagt. Daar
de jnieuwsgierigheid den nachtegaal menigmaal
het verlies zijner vrijheid kost, zoo willen wij
bij deze gelegenheid opmerken, dat eene te
ver gedrevene nieuwsgierigheid niet alleen de
nachtegalen maar ook de menschen, en vooral
kinderen menigmalen aan de grootste gevaren
blootstelt, en somtijds zeer heillooze gevolgen
heeft5 waarom wij u moeten waarschuwen,
door bedachtzaamheid deze drift, als zij t«
filerk aiogl woiden, te beteugelen.