Boekgegevens
Titel: Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Sluijters, Hendrik
Uitgave: Bergen op Zoom: J.C. Verkouteren, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 679 F 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200051
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkundige mengelingen: een leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7. )
dlefiä kleinen vogels bij allen, die hem ooit
in zijne kracht gehoord hebben, een verruk-^
kend anndenken aan eene dier schoone voor-»
jaarsnachten, waarin de hemel helder + de lucht
Stilen de gelieele natuur, om üiuo te spreken,
louter aandacht is, en met stille opgetogenheid
luistert naar den onnavolgbaren wildzang van
den kleinen bösehzanger.
Het zal u derhalve wel niet onaangenaam
zijn, kinderen ! indien wij u iels naders uit de
natuurlijke historie van dit verwonderlijk Vo-
geltje medcdeelen
De nachtegalen zijn eenzaamheid minnende"
trekvogels. Zij komen niet in benden , maar
alleen lot ons over in de maanden april en
méi. Ook vertrekken zij, desgelijks alleen j in
se[)tember. In het voorjaar voegen zith het
mannetje en wijfje bijeen om te nestelen , en
zeFs dan dulden zij geene andere nachtegalen
in hunne nabijheid. Men meent dat zij dit
doen orii voor zich en hun gezin genoegzaam
voedsel te kunnen vinden in de nabijheid hun-
ner nesten.
Elk paar nachtegalen begint zijn nest te ma-
ken in het einde van april of het begin van
mei; hetzelve is van buiten zamengesteld uit
bladeren , takjes en stelen , en van\^binnen ge-
vuld met draadjes, fijne worteltjes en haar.
Het rust gemeenlijk op de takken van lasg ge--'
boomte, hoog opgeschoten kruiden, of zelfs
op den grond. Hieruit is te vermoeden ^ dat
het broedsel , en zelfs de moeder, meermalen
de prooi woi-den van kleine roofdieren. Gaar-